Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

Základní údaje o provozovateli internetového obchodu

S A E L A s.r.o.
ul. Hlavní 171
747 71  Brumovice

IČO: 25373439
DIČ: CZ25373439

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 553 794 444 
Mobil: +420 602 375 810
Fax: +420 553 665 509
E – mail: info@saela.cz

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
– smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 
Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

Objednávka a zrušení objednávky

Hledání v katalogu e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace. 
Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační a nelze ji vztahovat na skladovou dostupnost v kamenné prodejně. 
Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví. 
Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky. 
Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@saela.cz do převzetí zboží od spediční firmy.


Dodací podmínky

Zboží je rozesíláno spediční firmou nejpozději do 10ti dnů od obdržení objednávky. Pokud je zboží skladem, je expedováno do 5ti pracovních dnů.

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. 

V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera. 
Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu. 

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. 
Požadujete-li plnění objednávky najednou, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka. 
V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub dodavatele.

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno v „akci“ platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH. 

Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy:
Přeprava spediční firmou při platbě dobírkou bude účtováno poštovné: 130 Kč za balík o hmotnosti do 30 kg. Zásilky o větší hmotnosti budou účtovány dle tarifu spediční firmy. O odlišné výši poštovného budete vždy vyrozuměni e-mailem.

Ceny dopravy jsou platné pro doručení na území České republiky. Pro zasílání do zahraničí bude cena stanovena individuálně dle aktuálních tarifů České pošty nebo spediční firmy.
Zasíláme zboží na území České republiky, Slovenska a do zemí EU. Do dalších zemí je řešena doprava vždy individuálně.


Při objednávce nad 2000 Kč s DPH - DOPRAVA ZDARMA ! Platí pouze pro dopravu v ČR.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností: 
Na dobírku - při převzetí zboží.
Hotovostní platbou v případě osobního převzetí v našich prodejnách 
Bezhotovostní platbou bankovním převodem předem. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. 

POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít: 
- prostřednictvím přepravní společnosti 
- osobně v sídle provozovatele internetového obchodu: Brumovice u Opavy nebo v podnikové prodejně v Opavě.
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. 
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho odborníka. 
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Reklamační řád

Možnost vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Se zbožím musíte také předložit fakturu, nebo jiný doklad prokazující původ jeho zakoupení v našem internetovém obchodě.
Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem bankovním převodem (peníze budou odeslány cca do 7 dnů po obdržení zásilky) nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou odečítáme 30 Kč poplatek České pošty za tuto službu.

Kontrola dodávky
• Při zjevném poškození obalu zásilky je kupující povinen, zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce.
• Kupující může takovouto zásilku odmítnout převzít. V tomto případě nás prosím neprodleně informujte na telefonu +420 553 665 066, 724 108 280.       .
• Pokud zásilka byla kupujícím přijata zjevně nepoškozená, je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky bez zbytečného odkladu, nejdéle do 24 hodin po převzetí od dopravce a o případných zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Zejména se má na mysli nesrovnalost faktury vůči skutečnému obsahu zásilky a dále zjevné závady výrobků.

Místo a způsob uplatnění reklamace
Místem uplatnění reklamace je sídlo firmy S A E L A s.r.o., ul. Hlavní 171, 747 71 Brumovice.
Telefon +420 553 665 066.       .

Při reklamaci je nutno předložit
• kopii kupního dokladu (faktury)
• reklamované zboží, originální obal, leda že se kupující s prodávajícím výslovně domluví, že originální obal není potřeba
• popis reklamace

Firma S A E L A s.r.o. se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje zajistit bezplatné vyřízení reklamace.
Odstranění závady je dle povahy realizováno odstraněním závady u konkrétního produktu, případně výměnou produktu za zcela nový.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené
• použitím produktu jinak než je uvedeno v návodu nebo než je obvyklé
• mechanickým nebo úmyslným poškozením
• přirozeným opotřebením vyplývajícím z povahy produktu (spotřeba, použití apod.)
• živlem (vodou, ohněm, přímým sluncem, větrem, bleskem) a jinými vnějšími vlivy atp.

V případě uplatnění oprávněné reklamace bude částka zaplacená za reklamované zboží poukázána na Vámi udané číslo bankovního účtu nebo poštovní poukázkou.

Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady (většinou odešle poštou). Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude akceptováno.
V případě oprávněné reklamace dopraví firma S A E L A s.r.o., nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez závady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). 

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady. 

Zboží můžete vrátit osobně v sídle provozovatele internetového obchodu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou. 
Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. 

Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme. 
Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží) včetně originálního obalu. 
V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.10.2010

Copyright © www.tomfit.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.tomfit.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace